Resultat

Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen kan de senaste åren visa på fortsatt högklassiga behandlingsresultat. Bidragande orsaker är ett ständigt pågående utvecklings- och kvalitetsarbete. Eftersom resultaten är beroende av kvinnans ålder väljer vi att dela upp redovisningen i tre åldersgrupper. I 50-60 % av våra behandlingscykler kan embryon frysförvaras och användas längre fram. Ett frysåterförande är enklare för kvinnan. Om hon har regelbunden mens och ägglossning görs återförandet i naturlig menscykel utan hormonstimulering. Här presenterar vi våra graviditetsresultat från 2015 till 2017. Graviditet avser klinisk graviditet. Efter ca 2 veckor görs ett graviditetstest.

Årsrapport från kvalitetsregistret Q-IVF

Q-IVF (kvalitetsregistret för assisterad befruktning) representerar alla IVF-kliniker i Sverige. På deras hemsida hittar du t ex årsrapporter med resultat, trender och öppna jämförelser.

Syftet med registret är att följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som behandlade kvinnor och män samt att ge de deltagande klinikerna underlag för sitt utvecklings- och
kvalitetsarbete. Registret utgör också en grund till vetenskapliga arbeten.

Den senaste årsrapporten från 2021 gällande behandlingar startade under 2019 finns på Q-IVFs hemsida.