Nedfrysning av ägg

Nedfrysning av ägg

Priser gäller från och med 1 januari 2024.

Läkemedelskostnader och kostnader för ägglossningsstickor tillkommer vid äggfrysbehandling. 

Observera – Nedfrysning av ägg bör ske före 38 års ålder. 

  • Konsultation/utredning inför nedfrysning av ägg – 3 000 kr
   Inkluderar läkarbesök och blodprovstagning
  • Första behandlingen – 35 000 kr
   Inkluderar nedfrysning och ett års frysförvaring
  • Efterföljande behandlingar – 29 000 kr/behandling
  • Frysförvaring – 3 250 kr/år

Behandlingar med tidigare frysta ägg

  • Samtal inför IVF med ICSI – 2 000 kr
  • IVF med ICSI, frysta ägg och egna spermier – 32 000 kr
   Inkluderar stimulering och en återföring
  • IVF med ICSI, frysta ägg och egna spermier, paket om 3 behandlingar – 79 000 kr
   Beslut om paketavtal sker alltid i samråd med ansvarig läkare
  • Färsk IVF, upptining av ägg och egna spermier – 52 000 kr
   Inkluderar stimulering och en återföring
  • IVF med donerade spermier efter äggfrys – 42 000 kr
   Inkluderar pregnancy slot, stimulering och en återföring. Kostnad tillkommer för särskild prövning (var god se Donationsbehandling)
  • Färsk IVF med donerade spermier efter äggfrys – 64 000 kr
   Inkluderar pregnancy slot, stimulering och en återföring. Kostnad tillkommer för särskild prövning (var god se Donationsbehandling)
  • Frysförvaring av embryon – 3 250 kr/år

 

Observera att uteblivet besök/besök som avbokats mindre än 24 timmar innan besökstillfälle kommer att debiteras med 400 kr (gäller både regionfinansierat besök och privat finansierat besök).

 

Observera att eventuell blodprovstagning som gjorts inför besök hos oss debiteras vid uteblivet/avbokat besök utan att nytt läkarbesök bokats.

 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum.
Vid provrörsbefrukningsbehandling ska betalning vara oss tillhanda före äggaspiration. Faktura skickas ut vid behandlingsstart. Vi reserverar oss för prisändringar på grund av kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.